Teatr“AND” tamaşası“Sirri-Ənəlhəq” tamaşası“Goy quş” tamaşası“Paris partladı” tamaşası“Adamlar və siçanlar” tamaşası