Layihələrimiz

Tamaşa və performanslar

“And” dramatik-komediyası 2020
(Molyerin “Xəsis” komediyasının motivləri əsasında)

“Sirri Ənəlhəq” antreprizası 2019
(İ. Nəsiminin qəzəllərindən ibarət)

“Paris partladı” tamaşası – 2018
(M.F.Axundzadənin “Hekayəti Müsyo Jordan və Dərviş məstəli şah” pyesi əsasında)

“Göy quş” tamaşası – 2018
(Moris Meterlinkin eyniadlı pyesi əsasında)

“Adamlar və siçanlar” tamaşası – 2017
(Con Steynbekin “Siçanlar və insanlar haqqında…” povesti əsasında)

“Yuxum” romantik-komediyası – 2017
(U.Şekspirin “Yay gecəsində yuxu” adlı pyesi əsasında)

“DUMB” psixo-draması – 2016
(Nihad Qulamzadənin monoloji qeydləri əsasında)

“Bərabərik” inklüziv pritça – 2019
(Uşaqlar üçün hazırlanmış performans)

“İradəni işə sal” – 2017
(Kapoeyra üslubunda hazırlanmış performans)

Digital layihələr

“DUMB” psixo-draması – 2016
(Nihad Qulamzadənin monoloji qeydləri əsasında)

“Bərabərik” inklüziv pritça – 2019
(Uşaqlar üçün hazırlanmış performans)

“İradəni işə sal” – 2017
(Kapoeyra üslubunda hazırlanmış performans)